Priser og tilskud

Beløb: kr. 8650 kr pr. mdr. (Egenbetaling 2602 kr pr mdr).

 

Betaling sker månedsvis forud. 

Beløbet skal være til disposition på min bankkonto den sidste bankdag  i måneden.  Husk at skrive barnets navn på overførelsen. Er overførslen ikke modtaget til tiden, passes barnet først, når der er overført.

 

Reg.nr. og Konto nr. fremgår af kontrakten mellem jer forældre og mig.

 

Kommunen giver automatisk søskenderabat og tilskud til pasningen- tilskud 2021-6048 kr pr mdr.

Jeres/din egenbetaling vil være: 2602kr pr mdr. ( en kommunal dagplejeplads koster i 2020) 2639 kr pr mdr. Vuggestueplads koster 2951 kr pr mdr.

Tilskuddet ( maks 75% af prisen) fra kommunen udbetales forud og direkte til jeres bankkonto. 

I skal ikke betale skat af tilskuddet.

Jeg skal på lige fod med andre betale skat af min løn.

Lønnen reguleres hvert år omkring 1. januar ( hvis tilskuddet stiger, stiger lønnen tilsvarende ). 

Min løn dækker ferie/ fridage, sygdom, pension, oplevelser til dagplejebørnene,  kost, legetøj, skumklude og vådservietter.

Der betales i alle 12 måneder. Også når barnet holder fridag, er syg eller holder ferie.

Det er ikke muligt at få friplads til privat pasning. Forældre skal selv sørge for pasning, når jeg har ferie, holder fri, har barn syg eller selv er syg.

 

Det forventes, at barnet overgår til børnehave den 1. i den måned, barnet fylder 3 år.